α-Galaktosidase in Leukozyten

Bemerkungen

M. Fabry

Synonyme α-Galactosidase
Analysegruppen Klinische Chemie , Enzyme
Probenmaterial EDTA-Blut
Akkr. Fremdleistung
Menge 6 ml
Methode FLUO
Bezeichnung Wert BAT-Bezeichnung Grenzwert für Exponierte
s. Befund

Stand vom 07.09.2016

Analysen alphabetisch Inhaltsverzeichnis